window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-138262520-4');
Ochrona danych osobowych2019-05-22T14:25:23+02:00

Szanowny kliencie, w związku z wprowadzeniem do stosowania przepisów RODO przesyłamy Państwu krótką informację na temat danych osobowych przetwarzanych przez E-nernet sp. o.o.

Informacje podstawowe2019-05-22T14:24:36+02:00

Administratorem danych osobowych jest Centrum Usług Komputerowych E-nernet sp. o.o. zwanym dalej E-nernet sp. o.o.  z siedzibą w 02-672 Warszawa ul Domaniewska 17/19 lok 133.  Twoje dane nabyliśmy w związku z realizacją umowy na usługi telekomunikacyjne jakie Ci świadczymy lub świadczyliśmy.

W celu szczegółowych informacji o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych skieruj zapytanie na adres e-mail handlowy@mikrolan.pl

lub adres pocztowy:
E-nernet sp. o.o., 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 17/19 lok 133

Cel przetwarzania przez E-nernet sp. o.o. Twoich danych2019-05-22T14:23:11+02:00

Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonywania umowy zawartej z Tobą w celu wykonywania usług telekomunikacyjnych. Twoje dane tkj. Imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer IP,numer PESEL, numer NIP są niezbędne w celu :

– umożliwienia prawidłowego świadczenia usług telekomunikacyjnych, zapewnienia prawidłowej obsługi

technicznej, reklamacyjnej, marketingowej, promocyjnej i w razie potrzeby windykacyjnej, sądowej, egzekucyjnej.

– obsługi poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub telefonicznie,

– prowadzenia danych statystycznych,

– zapewnienia zasady rozliczalności,

– potrzebne nam przechowywanie Twoich danych także dla celów podatkowych i księgowych.

Gwarancja spełnienia przez E-nernet sp. o.o. wszystkich Twoich praw wynikających z rozporządzenia o ochronie danych:2019-05-22T14:22:36+02:00
  • prawo dostępu i sprostowania danych ( informacja zwrotna powinna nastąpić w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania ) : jeśli zauważysz, że Twoje dane są niekompletne lub nieprawidłowe.
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych : jeśli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie chcesz aby były usunięte lub jeśli Twoje dane nie są już potrzebne do realizacji umowy ale E-nernet sp. o.o. ich potrzebuje dla celów windykacyjnych itp. Możemy ograniczyć przetwarzanie Twoich danych jeśli wniesiesz sprzeciw lub wniosek o ich usunięcie do czasu ustalenia przez E-nernet sp. o.o. czy Twoje żądanie jest uzasadnione.
  • Prawo do żądania usunięcia swoich danych jeśli:
    • Twoje dane nie są już potrzebne do realizacji umowy tzn. nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane.
    • Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.
  • masz możliwość wniesienia skargi w związku z nieprawidłowym przetwarzaniem przez E-nernet sp. o.o. danych osobowych do organu nadzorczego jakim jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
  • możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w szczególności co do przetwarzania danych, co do których jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, a także co do danych przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Wykorzystanie prawa do sprzeciwu nie prowadzi do tego, że E-nernet sp. o.o. usunie wszystkie dane, a jedynie przestanie z nich korzystać.
Długość przechowywania danych osobowych przez E-nernet sp. o.o.2019-05-22T14:21:36+02:00

Konieczne jest przechowywanie danych przez cały okres realizacji umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Z kolei po jej rozwiązaniu uzasadnionym jest przechowywanie danych przez kolejne 3 lata (okres przedawnienia roszczeń) lub ewentualnie do zakończenia procesu windykacji, procesu sądowego lub egzekucyjnego. Jednocześnie dla spełnienia zasady rozliczalności możemy przechować dane tak długo jak wymagają tego od nas organy publiczne i przepisy podatkowe.

Komu możemy udostępnić Twoje dane?2019-05-22T14:21:09+02:00

E-nernet sp. o.o. może przekazać Twoje dane zgodnie z prawem telekomunikacyjnym organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami w internecie. E-nernet sp. o.o. może udostępnić Twoje dane także w celach przeprowadzenia windykacji, egzekucji komorniczej lub na żądanie organów podatkowych.

Twoje dane nie będą przekazywanie przez E-nernet sp. o.o. do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych. Profilowanie polega na przetwarzaniu Twoich danych poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o kliencie tj. Zainteresowania, płeć, wiek, bycie studentem lub osoba pracująca.

Przejdź do góry