Administratorem danych osobowych jest Centrum Usług Komputerowych E-nernet sp. o.o. zwanym dalej E-nernet sp. o.o.  z siedzibą w 02-672 Warszawa ul Domaniewska 17/19 lok 133.  Twoje dane nabyliśmy w związku z realizacją umowy na usługi telekomunikacyjne jakie Ci świadczymy lub świadczyliśmy.

W celu szczegółowych informacji o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych skieruj zapytanie na adres e-mail handlowy@mikrolan.pl

lub adres pocztowy:
E-nernet sp. o.o., 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 17/19 lok 133