• prawo dostępu i sprostowania danych ( informacja zwrotna powinna nastąpić w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania ) : jeśli zauważysz, że Twoje dane są niekompletne lub nieprawidłowe.
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych : jeśli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie chcesz aby były usunięte lub jeśli Twoje dane nie są już potrzebne do realizacji umowy ale E-nernet sp. o.o. ich potrzebuje dla celów windykacyjnych itp. Możemy ograniczyć przetwarzanie Twoich danych jeśli wniesiesz sprzeciw lub wniosek o ich usunięcie do czasu ustalenia przez E-nernet sp. o.o. czy Twoje żądanie jest uzasadnione.
  • Prawo do żądania usunięcia swoich danych jeśli:
    • Twoje dane nie są już potrzebne do realizacji umowy tzn. nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane.
    • Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.
  • masz możliwość wniesienia skargi w związku z nieprawidłowym przetwarzaniem przez E-nernet sp. o.o. danych osobowych do organu nadzorczego jakim jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
  • możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w szczególności co do przetwarzania danych, co do których jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, a także co do danych przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Wykorzystanie prawa do sprzeciwu nie prowadzi do tego, że E-nernet sp. o.o. usunie wszystkie dane, a jedynie przestanie z nich korzystać.